Llistes de distribució: Llistes temàtiques

Llistes temàtiques

 • Qualsevol persona del grup-UPF pot sol·licitar la creació d'una llista d'aquest tipus de la que en serà l'administrador.
 • L'administrador de la llista podrà decidir si la subscripció és oberta o tancada, si la distribució a la llista és oberta o moderada, i d'altres característiques.
 • Els subscriptors poden ser persones o adreces que no pertanyen al grup-UPF, però l'administrador no.
 • Exemples de llistes temàtiques: 
  • Temàtica de recerca (grups de recerca)
  • Organitzacions i agrupacions socials internes
  • Associacions
  • Grups de treball i comissions