Llistes de distribució: Tipus de llistes

Tipus de llistes

Dins la Universitat tenim dos tipus de llistes de distribució, que són diferents no només des del punt de vista de la seva naturalesa sinó també des d'aspectes tècnics, de com es creen i com es gestionen.

  1. Llistes de distribució institucionals
  2. Llistes de distribució temàtiques