Identificadors de documents: ISBN i ISSN

ca | es | en

ISBN

  • És un número d’identificació únic i universal assignat a cada llibre publicat al circuit comercial. El concedeix l’oficina de l’ISBN (International Standard Book Number).
  • Què cal fer per aconseguir-lo? Omplir el formulari de sol·licitud que trobaràs a l' Agència de l'ISBN. 
  • Més informació

ISSN

  •  L'ISSN (International Standard Serial Number) és un número d’identificació unívoc acceptat internacionalment per a publicacions periòdiques (revistes, butlletins, anuaris, sèries de monografies, etc.).

Issn-barcode-explained

  • Qui pot demanar-lo?  Poden sol·licitar l'ISSN els editors, impressors, distribuïdors, agències de subscripció, llibreters, biblioteques, centres de documentació i serveis d'indexació i resums. 
  • Com es pot aconseguir?  Cal tramitar la sol·licitud mitjançant un formulari o bé per correu ordinari.
  • Més informació