Identificadors de documents: Handle

ca | es | en

Què és el Handle?

  • És un sistema obert  que permet l’assignació d’identificadors persistents als objectes digitals d’Internet (articles, revistes, imatges, etc.), és a dir, és una URL que no varia encara que la pàgina canviï d’ubicació. . 
  • Cada handle desenvolupat per la CNRI (Corporation for National Research Initiatives) s'estructura en dos blocs:
    • Prefix. Identifica al productor (universitat, editorial, revista, etc.).
    • Sufix. Identifica a cada un dels documents o obres ditigals (articles, llibres, capítols, etc.)

Exemple

 

 

 

 

  • Com es pot aconseguir? En dipositar un document a l'e-Repositori automàticament s'obté un Handle que l'identifica i li garanteix una adreça permanent (URL permanent).