Identificadors de documents: DOI

ca | es | en

Què és el DOI?

El DOI (Digital Object Identifier) és un identificador únic i permanent per a objectes digitals (un article de revista electrònica, un llibre o capítol de llibre electrònic, un àudio, una imatge, un fitxer de dades, etc.).  Serveix per identificar de manera inequívoca i persistent un objecte sense que importi la seva URL, de manera que si la URL canvia l'objecte segueix tenint la mateixa identificació i, per tant es pot seguir localitzant.

Les grans editorials de literatura científica assignen un DOI a cadascun dels articles publicats a les seves revistes. Per fer-ho sol·liciten el codi a les Agències de Registre autoritzades. Una vegada obtingut el DOI es fa constar a la pàgina web de l'article, normalment a la capçalera o al peu de pàgina (en tot cas en un lloc ben visible)

Quina estructura té?

Un DOI té aquesta estructura: 10.31009/hipertext.net.2018.i16.04

 • La primera part del DOI identifica l'entitat que l'ha registrat. El prefix per la UPF és 10.31009
 • separador "/"
 • La segona part és el sufix que identifica l'objecte: hipertext.net.2018.i16.04

Per accedir al document pel número DOI cal escriure la URL a la barra de navegació. Exemple: https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2018.i16.04

o anar al directori: https://www.doi.org.

A l'hora de citar un document que té assignat un DOI, cal incloure'l a la citació, en lloc de la seva URL, ja que és un enllaç segur i estable.

Per exemple:

Caminero Fernández, Lidia; Pilar Sánchez-García. "El perfil y formación del ciberperiodista en redacciones nativas digitales." Hipertext.net: Revista Académica sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva [online], 2018, Núm. 16 , p. 4-15. https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2018.i16.04 [Consulta: 20-06-18]

Quins avantatges té l’ús del DOI a les publicacions científiques?

 • Assegura l’accés directe i estable de forma permanent al recurs electrònic que identifica, encara que canviï la seva adreça a Internet.
 • Incrementa la visibilitat de les publicacions científiques, augmentant el nivell de citació, ja que permet la seva rápida identificació i accés.
 • Permet la interoperabilitat amb altres plataformes, repositoris o motors de recerca.

Quines obligacions comporta utilitzar el DOI si sóc editor o autor?

 • El DOI ha de ser una URL i ser enllaçable, per exemple: http://dx.doi.org/10.31009/ae.2017.i1.01
 • Qualsevol alteració, innovació, reemplaçament o canvi que tingui el document registrat (canvi de servidor, correcció de metadades…) s'ha d'actualitzar a Crossref.
 • Els autors llibres, capitols de llibres, Actes de comunicacions a congressos, vídeos, etc. que vulguin un DOI l'hauran de publicar a l'e-Repositori de la UPF.
 • Els editors de revistes que vulguin un DOI per als articles de la revista hauran de publicar la seva revista a RACO.

Com es pot obtenir un DOI a la UPF

 • La Biblioteca és el servei responsable del registre i tramitació del DOI a la UPF.
 • L'Àgencia de registre dels DOIs de la UPF és Crossref.
 • Pots sol·licitar DOI per als articles de les revistes científiques de la UPF  i per altres documents o objectes digitals.
 • Per sol·licitar un DOI i informar-te de tots els detalls, contacta amb la Biblioteca.