Identificadors de documents: Dipòsit Legal

ca | es | en

Què és el Dipòsit Legal?

  • El Dipòsit Legal té la funció de recollir la producció bibliogràfica nacional, atorgant un número a cada edició d'una publicació. Són objecte de Dipòsit Legal les publicacions de tot tipus i en qualsevol suport produïdes a l'Estat Espanyol amb fins de difusió, ja siguin de venda o gratuïtes

A què compromet el Dipòsit Legal?

 Els impressors, editors i productors están obligats a lliurar un nombre determinat d'exemplars de tota mena d'impresos i materials audiovisuals reproduïts en forma múltiple i destinats a la difusió, sigui gratuïta o no.

Cada edició d'una obra duu el seu propi número de dipòsit legal.

Qui demana el Dipòsit Legal?

  • L'impressor quan es tracta d'impresos.
  • El productor per a les obres audiovisuals.
  • L'editor si en la realització de l'obra intervenen diversos impressors; en les obres publicades en fascicles i en aquelles que contenen diversos suports d'informació.