Les galetes del navegador: Mozilla Firefox

Eliminar les galetes d'una pàgina a Mozilla Firefox

  • Pressiona la icona en forma de cadenat (1) que trobaràs a la barra de navegació i selecciona Esborra les galetes i dades dels llocs (2)


  • Selecciona qualsevol línia que trobaràs a dins de la secció S'eliminaran les galetes i les dades dels següents llocs web i prem el botó Elimina
 Recorda recarregar la pàgina web per tal que es tornin a crear les galetes necessàries. Si havies iniciat sessió, t'hauràs de tornar a identificar.