Les galetes del navegador: Com eliminar les galetes al navegador

Elimina galetes segons el navegador

Els navegadors actuals permeten eliminar les galetes per una pàgina web o bé eliminar totes les galetes que ha guardat dels diferents llocs visitats.

És recomanable eliminar només les galetes de la pàgina on trobem errors, ja que habitualment l'errada només es troba en una pàgina i no a totes. Si elimines totes les galetes del navegador, hauràs de, per exemple, tornar a introduir l'usuari de totes les teves webs, personalitzar de nou algunes pàgines...

T'expliquem com eliminar les galetes d'un lloc web segons el navegador que facis servir.