Avaluar i acreditar la publicació científica: Journal Citation Reports

ca | es | en

Journal Citation Reports

  • Distribuït per Clarivate Analytics (abans Thomson Reuters) i gestionat per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología)
  • Avalua les revistes de ciència, tecnologia i les de ciències socials, en funció del seu factor d'impacte (basat en l'anàlisi de les cites que publiquen i que reben les publicacions), vida mitjana i índex d'immediatesa.
  • Abast cronològic: des de 1997 fins a l'actualitat.