Skip to Main Content

Autoaprenentatge de llengües: Llengua de signes

Llibres

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Llibres d'autoaprenentatge  | Vídeos en llengua de signes  | Biografies

Recorda traduir els termes de la teva cerca a altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts

Vídeo en LSC

Autoaprenentatge (CREA-LSC (UPF)) Materials didàctics interactius de LSC, amb tres nivells; Faules (baix), Geografia (mitjà), i Els sentits (avançat), amb activitat pregunta-resposta.

Peixos,  és una sèrie web, entre la comèdia i el thriller, que narra una història de refús i acollida on descobrirem els costums, la llengua i les particularitat socio-culturals de la Comunitat Sorda.

Camaleó, és una sèrie de curtmetratges de ficció realitzats cadascun per diferents directores i directors que tenen com eix principal el misteri del temps. En llengua de signes catalana i amb subtítols per fer-la accessible a persones oïdores.

TVVisual Canal de notícies d'actualitat per internet. Elaborat per la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

Coneix Catalunya en LSC ens explica la història i la cultura de Catalunya. Elaborada per DOMAD, i l’equip del departament de material didàctic i audiovisual de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)

AGILS Accessibilitat un canal amb cursos de LSC, i amb notícies de cultura accessible.

Mira més vídeos en LSC

Vídeo en LSE

Mírame cuando te hablo és una sèrie web realitzada per Idendeaf (Asociación para la formación y producción audiovisual en lengua de signos). Narra històries de vida quotidiana entre companys de pis.

Apps

 LSC

  Signapp 

 LSE

               


Autoaprenentatge de llengües

Biblioteca/CRAI del Poblenou Roc Boronat, 138 -080018 Barcelona 93 542 23 52 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici