Diccionaris: Llengua de signes

Aplicacions mòbils gratuïtes de diccionaris

Diccionario de la Lengua de Signos Española

Versió Android

Sematos: LSC, LSE, LSF, ISL

Versió Android i IOS

Spread Signs

Versió Android i iOS