Diccionaris: Llengua de signes

Aplicacions mòbils gratuïtes de diccionaris

SignesCAT

Versió Android

Diccionario de la Lengua de Signos Española

Versió Android

Sematos: LSC, LSE, LSF, ISL

Versió Android i IOS