Skip to Main Content

Traducció i Ciències del Llenguatge: Llengua de signes

Llibres i articles

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Llengua de signes catalana (LSC) | Llengua de signes | Intèrprets del llenguatge de signes | Sords--Educació

Recorda traduir els termes de la teva cerca a altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Revistes

Bases de dades

Et recomanem


Traducció i Ciències del Llenguatge

Biblioteca/CRAI del Poblenou Roc Boronat, 138 -080018 Barcelona 93 542 23 52 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici