Accés a carpetes compartides des de fora de la UPF: Descripció

Descripció

Aquest procediment descriu com connectar-te des de fora de la UPF a la carpeta P (carpetes compartides entre unitats adminsitratives); la carpeta I (carpetes compartides entre professor i estudiants) o la carpeta R (carpeta destinada a emmagatzemar dades sensibles i protegides per la LOPD):

El procediment es basa en dos parts

1.Configuració de la VPN
2a. Connexió a la P
2b. Connexió a la I
2c. Connexió a la R

Configuració de la VPN

Configuració de la VPN

Per accedir a la P:\ des de fora de la UPF, primer cal instal·lar la VPN al PC des d'on vols accedir (per exemple, el de casa).

Segueix les guies de configuració per fer la instal·lació i connexió a la VPN.

Connectar a la "I"

Connectar a la "I"

La unitat I: és l'espai de xarxa per compartir fitxers entre els professors i estudiants en el marc d'una assignatura. 

Hi pots accedir des de fora de la UPF seguint aquestes indicacions.

Si treballes amb Windows, un cop connectada la VPN:

 1. Fes clic al botó Inici de Windows
 2. Fes clic al cercador o a ejecutar (pots prèmer la combinació de tecles Windows+R)
 3. Escriu: \\fs-aules.ds.upf.edu\public (tal com surt, atenció a la doble \\ )
 4. Et demanarà el teu usuari. Escriu DS\UXXXX (on XXXX és el teu usuari)
 5. Et demanarà una contrasenya. És la contrasenya d'accés al teu ordinador de la UPF.
 6. El sistema et mostrarà les carpetes de la I on tens accés.

Si treballes amb MAC, un cop connectada la VPN:

 1. Fes clic al menú Ir - Conectar al Servidor
 2. Escriu: smb://fs-aules.ds.upf.edu 
 3. Et demanarà el teu usuari. Escriu DS\UXXXX (on XXXX és el teu usuari)
 4. Et demanarà una contrasenya. És la contrasenya d'accés al teu ordinador de la UPF.
 5. El sistema et mostrarà les carpetes de la I on tens accés.

Com puc tenir accés?

Només la poden sol·licitar els professors mitjançant el formulari de necessitats d'aules (cal identificar-se amb l'usuari d'accés al Campus Global).

Els estudiants matriculats en l'assignatura per la qual s'ha demanat la carpeta tindran accès automàticament.

Es pot demanar al llarg de tot el curs tot i que és recomanable fer la petició abans d'iniciar un trimestre.

Abans de l'inici del següent curs s'elimina el seu contingut.

Connectar a la "P"

Connectar a la P

La unitat P: és l'espai de xarxa per compartir fitxers, de manera interna, entre les diferents unitats administratives de la Universitat. 

Hi pots accedir des de fora de la UPF seguint aquestes indicacions.

Si treballes amb Windows, un cop connectada la VPN:

 1. Fes clic al botó Inici de Windows
 2. Fes clic al cercador o a ejecutar (pots prèmer la combinació de tecles Windows+R)
 3. Escriu: \\fs-ed.ds.upf.edu\public (tal com surt, atenció a la doble \\ )
 4. Et demanarà el teu usuari. Escriu DS\UXXXX (on XXXX és el teu usuari)
 5. Et demanarà una contrasenya. És la contrasenya d'accés al teu ordinador de la UPF.
 6. El sistema et mostrarà les carpetes de la P on tens accés.

Si treballes amb MAC, un cop connectada la VPN:

 1. Fes clic al menú Ir - Conectar al Servidor
 2. Escriu: smb://fs-ed.ds.upf.edu 
 3. Et demanarà el teu usuari. Escriu DS\UXXXX (on XXXX és el teu usuari)
 4. Et demanarà una contrasenya. És la contrasenya d'accés al teu ordinador de la UPF.
 5. El sistema et mostrarà les carpetes de la P on tens accés.

Com puc tenir accés?

Cada unitat administrativa té, per defecte, una carpeta a la unitat P:

En cas d'haver d'accedir, la persona responsable de la Unitat administrativa ha de sol·licitar-ho mitjançant una sol·licitud al CAU d'Informàtica, indicant el nom de la carpeta i l'identificador d'usuari (uNIS) de la persona que ha d'accedir.

A la mateixa sol·licitud es pot indicar el nivell de permisos que ha de tenir el nou usuari:

 • només lectura: pot veure els documents però no pot modificar-ne, eliminar-ne o crear-ne de nous
 • accés total: pot fer qualsevol acció amb els documents, fins i tot eliminar-ne

Connectar a la "R"

Connectar a la R

La unitat R: és l'espai de xarxa per compartir fitxers amb dades sensibles i protegides especialment per l'LOPD, de manera interna, entre les diferents unitats administratives de la Universitat. 

Aquesta unitat està protegida per uns mecanismes addicionals per garantir la protecció de les seves dades, atès la sensibilitat de les mateixes.

Hi pots accedir des de fora de la UPF seguint aquestes indicacions.

Si treballes amb Windows, un cop connectada la VPN:

 1. Fes clic al botó Inici de Windows
 2. Fes clic al cercador o a ejecutar (pots prèmer la combinació de tecles Windows+R)
 3. Escriu: \\fs-lopd.ds.upf.edu\lopd (tal com surt, atenció a la doble \\ )
 4. Et demanarà el teu usuari. Escriu DS\UXXXX (on XXXX és el teu usuari)
 5. Et demanarà una contrasenya. És la contrasenya d'accés al teu ordinador de la UPF.
 6. El sistema et mostrarà les carpetes de la R on tens accés.

Si treballes amb MAC, un cop connectada la VPN:

 1. Fes clic al menú Ir - Conectar al Servidor
 2. Escriu: smb://fs-lopd.ds.upf.edu 
 3. Et demanarà el teu usuari. Escriu DS\UXXXX (on XXXX és el teu usuari)
 4. Et demanarà una contrasenya. És la contrasenya d'accés al teu ordinador de la UPF.
 5. El sistema et mostrarà les carpetes de la R on tens accés.

Com puc tenir accés?

Si has de treballar amb dades sensibles protegides per l'LOPD, pots sol·licitar la creació d'una subcarpeta a la unitat R.

Has de fer-ho mitjançant una sol·licitud al CAU de Protecció de dades de caràcter personal.