Accés a carpetes compartides des de fora de la UPF: Accés a la "P"

Accés a la P

La unitat P: és l'espai de xarxa per compartir fitxers, de manera interna, entre les diferents unitats administratives de la Universitat. 

Hi pots accedir des de fora de la UPF seguint aquestes indicacions.

Si treballes amb Windows, un cop connectada la VPN:

 1. Fes clic al botó Inici de Windows
 2. Fes clic al cercador o a ejecutar (pots prèmer la combinació de tecles Windows+R)
 3. Escriu: \\fs-ed.ds.upf.edu\public (tal com surt, atenció a la doble \\ )
 4. Et demanarà el teu usuari. Escriu DS\UXXXX (on XXXX és el teu usuari)
 5. Et demanarà una contrasenya. És la contrasenya d'accés al teu ordinador de la UPF.
 6. El sistema et mostrarà les carpetes de la P on tens accés.

Si treballes amb MAC, un cop connectada la VPN:

 1. Des del Finder, fes clic al menú Ir - Conectar al Servidor
 2. Escriu: smb://fs-ed.ds.upf.edu 
 3. Et demanarà el teu usuari. Escriu DS\UXXXX (on XXXX és el teu usuari)
 4. Et demanarà una contrasenya. És la contrasenya d'accés al teu ordinador de la UPF.
 5. El sistema et mostrarà les carpetes de la P on tens accés.

Com hi puc tenir accés?

Cada unitat administrativa té, per defecte, una carpeta a la unitat P:

En cas d'haver d'accedir, la persona responsable de la Unitat administrativa ha de sol·licitar-ho mitjançant una sol·licitud al CAU d'Informàtica, indicant el nom de la carpeta i l'identificador d'usuari (uNIS) de la persona que ha d'accedir.

A la mateixa sol·licitud es pot indicar el nivell de permisos que ha de tenir el nou usuari:

 • només lectura: pot veure els documents però no pot modificar-ne, eliminar-ne o crear-ne de nous
 • accés total: pot fer qualsevol acció amb els documents, fins i tot eliminar-ne