Accés a carpetes compartides des de fora de la UPF: Accés a la "R"

Accés a la R

La unitat R: és l'espai de xarxa per compartir fitxers amb dades sensibles i protegides especialment per l'LOPD, de manera interna, entre les diferents unitats administratives de la Universitat. 

Aquesta unitat està protegida per uns mecanismes addicionals per garantir la protecció de les seves dades, atès la sensibilitat de les mateixes.

Hi pots accedir des de fora de la UPF seguint aquestes indicacions.

Si treballes amb Windows, un cop connectada la VPN:

 1. Fes clic al botó Inici de Windows
 2. Fes clic al cercador o a ejecutar (pots prèmer la combinació de tecles Windows+R)
 3. Escriu: \\fs-lopd.ds.upf.edu\lopd (tal com surt, atenció a la doble \\ )
 4. Et demanarà el teu usuari. Escriu DS\UXXXX (on XXXX és el teu usuari)
 5. Et demanarà una contrasenya. És la contrasenya d'accés al teu ordinador de la UPF.
 6. El sistema et mostrarà les carpetes de la R on tens accés.

Si treballes amb MAC, un cop connectada la VPN:

 1. Des del Finder, fes clic al menú Ir - Conectar al Servidor
 2. Escriu: smb://fs-lopd.ds.upf.edu 
 3. Et demanarà el teu usuari. Escriu DS\UXXXX (on XXXX és el teu usuari)
 4. Et demanarà una contrasenya. És la contrasenya d'accés al teu ordinador de la UPF.
 5. El sistema et mostrarà les carpetes de la R on tens accés.

Com hi puc tenir accés?

Si has de treballar amb dades sensibles protegides per l'LOPD, pots sol·licitar la creació d'una subcarpeta a la unitat R.

Has de fer-ho mitjançant una sol·licitud al CAU de Protecció de dades de caràcter personal.