Establir una connexió a la VPN de la UPF: Inici

Descripció del servei

L'accés remot amb client VPN (o xarxa privada virtual) és un servei adreçat a tots els membres de la comunitat UPF. Requereix instal·lar-se un programari (el client de VPN del fabricant de la solució implementada) i autenticar-se mitjançant l'usuari de Campus Global.

Quan s'utilitza la VPN la transmissió de totes dades de l'ordinador de l'usuari es realitza de manera encriptada, no visible per tercers.

Avantatges d'utilitzar-lo

Aquest tipus de connexió aporta dues funcionalitats:

  • permet connectar-se als recursos interns de la Universitat (per exemple els ordinadors) des d'Internet
  • permet connectar-se a Internet sense cap restricció de ports des de tots els ordinadors de la universitat