Els drets d’autor i l’ús ètic de la informació: Els drets d'autor

Què són els drets d’autor

Són uns drets que es reconeixen als autors sobre les seves obres originals, un cop expressades (no es protegeixen les idees, sinó la seva expressió). No cal ni publicar, ni posar un signe de ©, ni registrar una obra per tal que es generin aquests drets. Qualsevol obra original, una vegada expressada, es troba protegida per la Llei de la propietat intel·lectual (LPI).

Tipus de drets

Els límits en els drets d'autor

La llei preveu uns límits per garantir un equilibri entre els drets dels autors i els dels usuaris. Aquests límits i l’àmbit de l’aplicació d’aquestes excepcions varia d’un país a un altre.

Els limits que us poden interessar a l’hora de redactar treballs acadèmics, articles científics, comunicacions i ponències, tesis, etc. són: el límit temporal (el domini públic) i el dret de citació.

Internet no significa ús lliure

Internet és un nou mitjà de difusió de les obres, i, per tant, aquestes es regeixen per les mateixes lleis de Propietat Intel·lectual. Les obres que trobem per Internet estan protegides igualment encara que no portin el símbol de ©, que puguin ser d’accés gratuït i que resulti molt fàcil copiar-les.

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons