Guia breu Zoom: Interfície d'una reunió

Interficie principal

Vista principal de la interfície de l'aplicació de Zoom.

Interfície principal

Canviar la disposició de les imatges dels assistents

El botó Vista permet canviar la manera de veure als participants entre Vista del hablante o Vista de galeria.

Panel de vista

Si vols “fixar” la imatge d’un dels participants (veure en un format gran), cal posar el ratolí sobre la seva imatge, clicar els 3 punts i seleccionar Anclaje:

Si vols deixar de fixar la imatge d’un participant, cal anar al marge superior esquerre de la seva imatge i clicar el botó Eliminar anclaje:

Funcions bàsiques de la barra de funcions

Els controls de la barra de funcions es troben a la part inferior de la pantalla. Permeten modificar el comportament bàsic de la reunió, com ara:

 1. Botó activar/desactivar àudio: Des d’aquest botó pots modificar la configuració de l’àudio. També pots activar o desactivar el micròfon. Des de la pestanya ^ que trobaràs al costat del botó del micròfon pots accedir a les opcions de configuració de l'àudio:

2. Botó activar/desactivar vídeo: Des d’aquest botó pots activar o desactivar la càmera i amb el pestanya ^ modificar-ne la configuració. També pots seleccionar un fons virtual i un filtre de vídeo.  (Configurar el fons de pantalla).

3. Botó finalitzar. Per sortir de la reunió. Quan l'amfitrió surt de la reunió té l'opció de finalitzar-la per tothom o sortir ell mentre la resta de participants hi romanen. Si escull sortir, caldrà que abans de fer-ho assigni a un dels participants el rol d'amfitrió.

Controls bàsics

Participants

El botó Participantes obre una finestra a la part dreta amb la llista dels participants a la reunió.

Finestra de participants

Des d’aquesta finestra tens el control dels participants. Al costat de cada nom, tens l'opció d'activar o desactivar la seva càmera i micròfon.

A més, quan posis el ratolí a sobre un dels participants de la llista, et mostrarà aquestes opcions:

 1. Solicitar para reactivar el audio. Et permet enviar una sol·licitud al participant per tal que activi el seu àudio.
 2.  Más. Et mostra una sèrie d'opcions avançades.
 3. Botó "Silenciar a todos". Pots silenciar a tots els participants de la reunió.

Finestra participants

Principals opcions avançades: 

Chat: Per enviar-li un missatge. 
Preguntar para iniciar vídeo: Enviar una sol·licitud perquè activi el seu vídeo.
Anclaje: Fixar la seva imatge a la teva pantalla.
Hacer hospedador: Fer-lo amfitrió de la reunió (per això farà falta que tu deixis de ser l’amfitrió.) Només hi pot haver un amfitrió en una reunió però en qualsevol moment pots recuperar aquest rol.
Convertir en coanfitrión: Assignar-li el rol de coamfitrió de la reunió.
Renombrar: Canviar el nom que mostra.
Eliminar: Eliminar-lo de la sessió. Si ho fem no podrà tornar a aquesta reunió.

 

Com puc recuperar el rol d’amfitrió si he fet amfitrió a algú altre de la sessió?

Si has fet amfitrió de la reunió a un participant, per tal de recuperar aquest rol cal clicar sobre el botó “Reclamar el rol de hospedad” des del llistat dels participants.


 

 

Aixecar la mà

Si vols aixecar la mà per demanar torn de paraula has de clicar el botó Levantar la mano de la finestra Participantes. Per baixar-la has de clicar el mateix botó o Bajar la mano (això dependrà si utilitzes l'entorn Web o l’aplicació).

Els participants que han aixecat la mà, apareixen els primers en la llista de participants amb el símbol de la mà al costat. Al final d’aquesta llista és mostra el número de participants que han aixecat la mà. També apareix una mà sobre la seva imatge.

L’amfitrió pot baixar la mà d’un participant de dues maneres:

 1. Situant el ratolí sobre el nom del participant a la llista de participants i clicant el botó Bajar la mano.
 2. Posant el ratolí a sobre de la imatge del participant apareix un botó amb tres punts. Clicant a sobre es mostrarà un menú d’opcions, entre elles Bajar la mano.
   

Compartir pantalla

Per compartir recursos del teu ordinador cal clicar el botó Compartir pantalla.

Disposes de tres opcions:

 • Pestanya "Básico". Permet compartir la pantalla completa de l’ordinador, només un dels programes que tinguis oberts o una pissarra.
 • Pestanya "Avanzado". Permet compartir una diapositiva de PowerPoint com a fons de pantalla, una part de la pantalla, un àudio de l'ordinador (sense compartir pantalla) i un vídeo (selecciona "Compartir sonido" perquè sentin el so del vídeo).
 • Pestanya "Archivos". Permet compartir arxius des d’un emmagatzematge al núvol.

Recorda que si vols que els participants sentin els sons procedents del teu ordinador cal marcar l’opció Compartir sonido.

Quan estàs compartint apareix aquesta barra d’eines a la part superior de la pantalla, et permetrà:

 1. Botó vermell "dejar de compartir". Deixar de compartir la pantalla, el PPT, la pissarra, etc.
 2. Botó amb dues ratlles horitzontals "pausar el uso compartido de pantalla". Serveix per posar en pausa la compartició
 3. Botó "anotar". Serveix per fer anotacions a la pantalla
   

 

L’amfitrió i coamfitrions de la sessió poden veure i modificar les opcions de configuració. Per fer-ho cal clicar a la fletxa (^) que hi ha al botó “Compartir pantalla”:

 • Podran seleccionar si un participant pot compartir a la vegada, o bé
 • Si diversos participants poden compartir de forma simultània

 

 

 

Des de "Opciones avanzadas de la función compartir" podràs:

 • Definir quants participants poden compartir al mateix temps
 • Qui pot compartir (si només pot compartir l'amfitrió o bé tots els participants)
 • Qui pot començar a compartir quan l'altre està compartint

 

 

Xat

Els participants poden parlar entre ells sense necessitat d’utilitzar el micròfon via xat. Poden escollir a qui enviar el missatge: a tots o a un participant en concret. També es poden enviar arxius desats a Microsoft oneDrive, Google Drive, Microsoft SharePoint i des de l'ordinador. A més, permet afegir emoticones als missatges.

Amb la icona dels tres punts, l’amfitrió pot escollir a qui poden enviar missatges els participants. Per defecte es poden enviar a tots els participants o a un en concret.

A qui enviar un missatge en el xat

Com gravar una reunió

Característiques

 • Una gravació la pot engegar l’amfitrió o un coamfitrió
 • Cal escollir on volem guardar-la (en l’ordinador o al núvol)
 • Si gravem la sessió, també es guarden les converses del xat.

Com gravar?

Selecciona la icona "grabar" i indica si vols que l'enregistrament es desi al teu ordinador o bé al núvol. 


Una vegada engegada la gravació, a la part superior esquerra de la pantalla de tots els participants apareix el text “Grabando”. L’amfitrió i coamfitrions poden pausar/reprendre o aturar la gravació:

Recorda que si es grava la sessió també es guarden les converses del xat!

L’arxiu que es guarda en format MP4.

Seguretat

Si cliques al botó Seguridad pots modificar diferents opcions de configuració de la reunió (bloquejar la reunió, habilitar la sala d'espera, gestionar permisos dels participants, etc.)

Pots permetre o bloquejar que els participants:

 • Comparteixin pantalla
 • Utilitzin el xat
 • Canviïn de nom
 • Puguin activar el seu micròfon
 • Puguin iniciar el seu vídeo
 • Utilitzin les pissarres
 • Suspendre les activitats del participant