Guia breu Zoom: Gravacions

Recuperar les gravacions

Per gestionar les gravacions fetes amb el teu usuari cal clicar al botó Reuniones i posteriorment a Grabaciones.

Accedir a les gravacions de les reunions

Clicant al botó Abrir et portarà a l’entorn Web que et permetrà gestionar la gravació.