Xarxa sense fils per a convidats: Funcionament

Característiques del funcionament

  1. La sortida a Internet és lliure, sense restriccions. 
  2. Es bloquejarà l'accés a la connexió en cas de detectar mals usos o accés a webs de reputació dolenta.
  3. L'accés a la xarxa interna no està permès per motius de seguretat.
  4. El compte és vàlid per 5 dies des del moment en què es realitza la primera connexió.
  5. Es pot accedir, amb el mateix usuari (número de telèfon) i contrasenya, a fins a 3 dispositius simultàniament.
  6. Un cop registrat, el sistema no demana usuari i contrasenya en el període de validesa.
  7. Un cop exhaurida la validesa (o abans que caduqui) l'usuari es pot tornar a registrar i tornar a disposar de 5 dies més de validesa.
  8. El límit de registre és 3 per mes a comptar a partir del primer intent de registre.
  9. Un cop finalitzat el mes des del primer intent de registre, es pot tornar a gaudir dels 3 intents.