Xarxa sense fils per a convidats: Descripció

Descripció

Accés de 'cortesia' per a visitants, congressistes i persones que visiten la la UPF de manera temporal i han estat autoritzats prèviament.

Aquesta connexió també permet l'accés a usuaris de la Universitat per poder configurar la xarxa eduroam.

Requeriments

Per fer servir aquesta xarxa es necessita un telèfon mòbil amb cobertura per tal de poder rebre un missatge SMS que servirà per registrar-se al servei.

Els sistemes operatius provats són :

  • Microsoft Windows
  • MAC OS X
  • Ubuntu (i altres distribucions de Linux)
  • iOS (iPhone i iPad)
  • Android
  • Chrome OS.

En d'altres pot funcionar correctament però no s'han pogut validar des del Servei d'Informàtica.