Telefonia mòbil corporativa: Realització de trucades

A una línia de telefonia mòbil de la UPF

Des de la UPF:

  • Marca el nombre d'extensió de 5 digits (4xxxx).
  • Marca un 0 seguit del nombre de telèfon de la línia (0 6xx xxx xxx).

Des del PRBB:

  • Marca un 0 seguit del nombre de 9 xifres (0 6xx xxx xxx).

El cost de la trucada és el mateix, sigui quin sigui el procediment de marcatge utilitzat.

Des d'una línia de telefonia mòbil de la UPF

Per trucar a la UPF. Indistintament:

  • Marca els 4 dígits d'extensió (xxxx)
  • Marcar el nombre complert (93 542 xxxx).

Per trucar al PRBB.

  • Marca el nombre complert (93 316 3xxx o 93 316 0xxx)

Per fer una trucada externa:

  • Si és un nombre 'llarg' (de nou xifres), marca el nombre com a qualsevol telèfon.
  • Si és un nombre 'curt', marca un 0 seguit del nombre amb el que es vol contactar. Per exemple: marca 011818 per accedir al servei d'informació telefònica.

El cost de la trucada és el mateix, sigui quin sigui el procediment de marcatge utilitzat.