Telefonia mòbil corporativa: Descripció

El servei de telefonia corporativa mòbil esta dins del contracte marc de telecomunicacions del CSUC, les característiques i tarifes són comunes a totes les universitats catalanes.

La Universitat Pompeu Fabra posa a disposició el servei telefonia mòbil corporativa al PDI/PTGAS que ho requereixi amb la validació del Cap del Servei d'Informàtica.

També existeix la possibilitat de préstec d'un terminal en cas de viatges o altres necessitats especials.