Telefonia mòbil corporativa: Condicions del servei

 1. La UPF disposa d'un sistema de telefonia mòbil corporativa per als membres del PDI/PAS que ho necessitin.
 2. En el cas del PAS, el servei és restringit a les categories igual o superior a cap de servei. Quan en un servei hi hagi persones que, per raó de les seves funcions, necessitin disposar de telefonia mòbil, el servei es donarà única i exclusivament si existeix un informe justificatiu del cap de servei i està aprovat pel cap del Servei d'Informàtica.
 3. En el cas del PDI, el servei es proveeix única i exclusivament sota petició de la secretaria de centre o departament i la petició és aprovada pel cap del Servei d'Informàtica.
 4. El servei inclou la línia i el terminal de telefonia mòbil. L'usuari és responsable del bon ús d'ambdós. En cas que vulgui utilitzar un terminal de la seva propietat, l'usuari ha de retornar el terminal proveït per la UPF i acceptar que el suport ofert pel Servei d'Informàtica tindrà un abast limitat.
 5. La UPF proporciona l'aparell mòbil, el carregador i els auriculars bàsics, qualsevol altre component com protectors, endolls universals, mans-lliures, altaveus, etc. aniran a càrrec de l'usuari.
 6. La UPF es compromet a renovar l'aparell en cas d'avaria o de malfuncionament i també per obsolescència, en funció del concurs consorciat de serveis de telecomunicacions del CSUC.
 7. La UPF no assumeix la renovació d'aparells, motivada per pèrdua, trencaments, contacte amb l'aigua, amb el foc o per altres mals usos.
 8. En cas de robatori del terminal, l'usuari s'haurà de posar en contacte inmediatament amb la UPF per a l'anul·lació de la línia, el bloqueig del terminal i la incorporació a la base de dades estatal de terminals substrets. Per fer-ho caldrà que l'usuari adjunti una còpia de la denúncia. Després la UPF activarà el mateix número de línia i proporcionarà a l'usuari un terminal de les mateixes característiques.
 9. Totes les línies de la UPF, segons la categoria, disposen de tarifa plana de dades i de veu en l'àmbit nacional amb un límit mensual de consum. En el cas d'excedir el límit mensual de consum de dades, la velocitat de la connexió de dades disminuirà, sense que es generi un cost adicional. S'aconsella la utilització de connexions WiFi per reduir el consum.
 10. La UPF té activada una opció que avisa automàticament a l'usuari mitjançant un SMS informatiu en cas d'arribar al límit mensual establert de consum. És un missatge purament informatiu sense cap afectació al servei.
 11. En cas de sortides a l'estranger, els usuaris hauran de sol·licitar l'activació de bons internacionals en un termini de deu dies d'antelació informant de la durada i del destí del viatge.
 12. Qualsevol cost relacionat amb el consum efectuat a l'estranger que sobrepassi la quantitat informada al SMS informatiu, haurà d'ésser assumit directament per l'usuari.
 13. L'usuari pot demanar, en qualsevol moment, el detall de consum de la seva línia.
 14. En cas de substitució per obsolescència, l'usuari haurà de retornar el terminal antic amb el carregador inclòs. És responsabilitat de la UPF eliminar qualsevol dada personal del dispositiu i reciclar-lo.
 15. La UPF entrega el dispositiu amb totes les aplicacions i els serveis d'ús comú configurats: correu electrònic, agenda, WiFi Eduroam, VPN, etc.
 16. Els costos derivats de la descàrrega d'aplicacions, música, pel·lícules o altres serveis similars de pagament hauran d'ésser assumits directament per l'usuari.
 17. Quan la creació d'un ID d'Apple o Android impliqui introduir el número de targeta de crèdit o dèbit, es farà servir sempre la personal de l'usuari.
 18. Les còpies de seguretat es fan mitjançant el servei de cloud ofert pel fabricant del sistema operatiu del dispositiu.