Intel·ligència artificial: eines per a la docència i aprenentatge: Usos en treballs acadèmics

Definir i contextualitzar el tema del treball

Les eines d'IAG són útils si no saps per on començar, tens un bloqueig mental o bé busques noves perspectives sobre un tema, ja que poden suggerir-te idees i solucions innovadores per a definir i contextualitzar el tema, trobar-ne les paraules clau o generar un esquema del treball. Si formules preguntes ben treballades i adequades, sobre un tema, el podràs anar afinant o donar-li un nou enfocament.

Tingues en compte que les eines IAG són molt poderoses, però no substitueixen la guia i el coneixement dels teus professors i experts en els temes que estàs estudiant. Per això:

 • utilitza-les com una eina complementària en el teu procés d'aprenentatge
 • recorda que la interacció humana continua sent fonamental
 • no t'oblidis de contrastar la informació obtinguda amb altres fonts especialitzades

Cal interpretar, analitzar i processar la informació que has trobat, no només copiar-la i enganxar-la. I si ho fas, cal citar les fonts.

Trobar informació sobre un tema

També pots fer servir eines d'IAG per saber les principals fonts d'informació sobre el tema que has triat. Et recomanem:

 • fer preguntes pertinents i ben delimitades, en diferents idiomes
 • contrastar i avaluar les fonts que has trobat tant amb qui et tutoritza el treball, com amb experts en el tema
 • el personal de la Biblioteca et pot orientar sobre la fiabilitat de les fonts d'informació i com accedir-hi

Tingues en compte que les eines IAG són molt poderoses, però no substitueixen la guia i el coneixement dels teus professors i experts en els temes que estàs estudiant. Per això:

 • utilitza-les com una eina complementària en el teu procés d'aprenentatge
 • recorda que la interacció humana continua sent fonamental
 • no t'oblidis de contrastar la informació obtinguda amb altres fonts especialitzades

Cal interpretar, analitzar i processar la informació que has trobat, no només copiar-la i enganxar-la. I si ho fas, cal citar les fonts.

Redactar i corregir textos

Les eines d'IAG permeten:

 • crear textos a partir de les notes que has anat prenent i elaborant,
 • corregir i millorar l'estil, revisar la gramàtica i la sintaxi

No t'oblidis de fer servir Correctors, Diccionaris i Recursos per redactar i comunicar amb estil.

Citar eines IAG

En cas que utilitzis alguna eina d’intel·ligència artificial en l’elaboració dels teus treballs, és important i necessari que la citis correctament i l’afegeixis com un element més dins de la bibliografia emprada. Et mostrem alguns exemples segons l’estil de citació i referència

Per saber-ne més:

APA

Citació de l’obra

Autor del model d'IA utilitzat. (Any del model d'IA utilitzat). Nom del model AI utilitzat (Versió del model AI utilitzat) [Tipus o descripció del model AI utilitzat]. Adreça web del model d'IA utilitzat.

Exemple:
OpenAI. (2022). ChatGPT (versió del 20 de desembre) [Large Language model]. https://chat.openai.com/

Citació dins del text

Autor del model generatiu d'IA, Any de versió utilitzada

Exemple:
Citació directa: (OpenAI, 2022)
Citació indirecta: OpenAI (2022)

 

 Si has fet servir eines d'intel·ligència artificial generativa (IAG) com ChatGPT o similars en l’elaboració dels teus treballs, cal que la citis correctament i l’afegeixis com un element més dins de la bibliografia emprada.

 

Harvard

Citació dins del text

(Comunicador, comunicació personal, Dia Mes Any)

Exemple:
(Model de llenguatge ChatGPT AI d'OpenAI, comunicació personal, 7 de febrer de 2023)

 

 Si has fet servir eines d'intel·ligència artificial generativa (IAG) com ChatGPT o similars en l’elaboració dels teus treballs, cal que la citis correctament i l’afegeixis com un element més dins de la bibliografia emprada.

 

MLA

Citació de l’obra

Indicador "Títol de la font". Nom de l'eina d'IA, versió, empresa, data de generació del contingut, adreça web general de l'eina.

Exemple:
“Describe the symbolism of the green light in the book The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald” prompt. ChatGPT, 13 Feb. version, OpenAI, 8 Mar. 2023, chat.openai.com/chat.

Citació dins del text

(Forma breu Títol de la font)

Exemple:
("Describe the symbolism ")

 

 Si has fet servir eines d'intel·ligència artificial generativa (IAG) com ChatGPT o similars en l’elaboració dels teus treballs, cal que la citis correctament i l’afegeixis com un element més dins de la bibliografia emprada.

 

Vancouver

El text del document ha d'incloure:

Tipus de comunicació
Comunicador
Data en aquest format (Dia Mes Any)

Exemple:
En un xat en línia amb el model d'idioma ChatGPT AI d'OpenAI (7 de febrer de 2023)

 

 Si has fet servir eines d'intel·ligència artificial generativa (IAG) com ChatGPT o similars en l’elaboració dels teus treballs, cal que la citis correctament i l’afegeixis com un element més dins de la bibliografia emprada.

 

Plagi i ús d'eines IAG

Utilitzar eines d’intel·ligència artificial en l’elaboració dels teus treballs, requereix referenciar-les i incloure-les a la bibliografia final per evitar el plagi.