Intel·ligència artificial: eines per a la docència i aprenentatge: Definició i funcionament

La Intel·ligència Artificial Generativa (IAG)

La intel·ligència artificial (IA) és un camp de la informàtica que es dedica a la creació de sistemes i algoritmes amb la intenció d'imitar la intel·ligència humana. Aquests sistemes estan dissenyats per aprendre, raonar, percebre i prendre decisions de manera autònoma.

La intel·ligència artificial generativa (IAG) és una branca de la IA que s'enfoca en generació de contingut de text, imatges, àudio o vídeo, a partir de dades existents i com a resposta a peticions (prompts) i grans models de llenguatge (LLM = Large Language Models), són entrenats per aprendre i reproduir l'estructura del llenguatge.

Aquests models són importants per al processament de llenguatge natural, la traducció i generació automàtica de textos, que han donat lloc a diferents generacions del que s'anomena GPT que correspon a:

 • Generatiu: prediu la paraula següent
 • Preentrenat: entrenat prèviament amb grans volums de dades
 • Transformador: codificador-descodificador basat en xarxes neuronals

La IAG pot generar text, imatge, so, vídeo, música, etc. Per exemple:

Text - to - text:

Text - to - image:

ChatGPT: què és i com funciona

És una de les eines més prometedores d'IAG: una eina d’interacció amb xatbot que utilitza el model de llenguatge natural, anomenada GPT-3 (en diferents versions), capaç de generar text coherent, ben estructurat i argumentat en una varietat de temes i a partir d'idees (prompts o apunts) que els usuaris escriuen en temps real.

L'apunt o prompt

Per explotar al màxim la intel·ligència artificial generativa, la seva creativitat i capacitat de redacció, et recomanem verificar sempre la informació que us dona, ja que aquests tipus de programes no substitueixen els coneixements d'un expert, tot i que el document obtingut pot ser un bon punt de partida per a treballs posteriors. Pots fer preguntes concretes sobre els temes que ens interessen i demanant que ajusti la seva resposta segons el nivell que necessites (nivell inicial, d'expert, de professor universitari...). I si la resposta no s'ajusta al que vols, pots reformular la pregunta plantejant instruccions tan precises i específiques com puguis: són els prompts o apunts.

És important que cada vegada que iniciïs un nou aprenentatge, et mantinguis al mateix xat perquè la IAG entengui el context de les teves instruccions, ja que recorda tota la conversa anterior. Ara bé, si canvies de tema, obre un nou xat.

Això és clau per a obtenir respostes intel·ligents i productives!

 

Alguns exemples de prompts per utilitzar i que pots personalitzar en funció dels objectius d'aprenentatge i les necessitats i característiques dels teus estudiants:

 • Recomana'm continguts d'aprenentatge per a un estudiant que vol millorar les seves habilitats a [inserir tema específic].
 • Recomana una llista de llibres i articles de recerca per a un estudiant que vol aprofundir en [inserir tema específic].
 • Genera una llista d'activitats d'aprenentatge per a un estudiant que prefereix aprendre de forma visual.
 • Genera un resum del capítol [inserir número de capítol] del llibre [inserir títol del llibre].
 • Ajuda'm a escriure una introducció per al tema [inserir tema específic] que capturi l'interès dels estudiants.
 • Suggereix-me un resum dels punts clau de la lliçó sobre [inserir tema específic].
 • Utilitza una analogia o metàfora per explicar [inserir tema específic] a un públic no expert.
 • Escriu tres preguntes d'opció múltiple sobre [inserir tema específic] amb una resposta correcta i tres respostes de distracció incorrectes. Les respostes han d'anar etiquetades de la A a la D. Cada resposta correcta ha d'incloure una explicació.
 • Crea un mapa mental en text sobre [inserir tema específic] enumerant la idea central, les ramificacions que parteixen del centre i les ramificacions de cada branca.
 • Actua com un professor amb estil socràtic per explicar-me [inserir tema específic]. Després de fer-me una pregunta, espera la meva resposta. (ChatGPT pot actuar com un personatge o persona concreta per generar millors respostes: que actuï com un tutor de matemàtiques, un assistent de programació, un còmic per explicar conceptes complicats de forma divertida, un personatge històric, famós o fictici, etc.)

Més exemples de prompts:

La IAG a la UPF

Per saber-ne més