Exàmens amb connexió reduïda a Internet: Consideracions

Consideracions

  • El professor ha de comprovar obligatòriament que tothom executa el navegador per exàmens. Si no s’executa el navegador, no podem garantir la restricció a internet.
     
  • Un cop tancat el navegador per exàmens, el professor haurà de vetllar perquè no s'hi torni a accedir, ja que si no s'ha fet cap intent de lliurament, es podria tornar a entrar a l’examen.
     
  • Si l’ordinador s’atura sense intervenció de l’estudiant, podrà tornar a obrir l’examen en el punt on el va deixar sempre i quan hagi desat les seves respostes al qüestionari de l'Aula Global. El sistema no té "autodesar".
     
  • Recomanem que per fer aquests exàmens, el professor reservi les aules mitja hora abans i que convoqui els estudiants també abans, perquè tinguin temps d’entrar amb el seu usuari i verificar que tot està correcte.