Exàmens amb connexió reduïda a Internet: Què són?

Què són?

Són exàmens que es realitzen mitjançant un ordinador que s'ha configurat per autoritzar o bloquejar l'accés a Internet, així com també limitar la utilització de diferents programes instal·lats en l'equip.

Per exemple, si necessiteu realitzar un examen tipus qüestionari a l'Aula Global on els estudiants no tinguin accés a cap pàgina d'internet.

Existeixen tres tipologies d'exàmens amb connexió reduïda a Internet:

Qüestionari d'Aula Global

Tipus d'examen en el qual 'estudiant només tindrà accés al qüestionari de l'Aula Global que hagi preparat el professor responsable de l'assignatura.

Qüestionari d'Aula Global i altre programari

Tipus d'examen en el qual l'estudiant només tindrà accés al qüestionari de l'Aula Global que hagi preparat el professor responsable de l'assignatura i a un seguit de programes que s'hagin definit prèviament.

Accés disc compartit i/o altre programari local o a Internet

Tipus d'examen en el qual l'estudiant només tindrà accés als programaris demanats pel professor prèviament. Tanmateix podran accedir o no a una sèrie de webs que ens hagi sol·licitat el professor.