Exàmens amb connexió restringida a Internet: Com ho sol·licito?

Com ho sol·licito?

Cal fer un CAU a Biblioteca-Informàtica amb un mínim de 15 dies d'antelació respecte a la data de l'examen, tot especificant l'aula, el dia i l'horari de l'exament. També cal incloure una breu descripció del tipus d'examen i si necessita o no algun programari addicional.