Protocol d'entrada de dades de caràcter personal: LOPD

LOPD

D'acord amb allò establert a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides tenen caràcter confidencial i no poden ésser comunicades a tercers sense autorització de la UPF.

No està permès fer còpies de les dades fora de les aplicacions habilitades a l'efecte, ni recollir altres dades que no es trobin indicades a les mateixes