Protocol d'entrada de dades de caràcter personal: Abans de començar

Abans de començar

Abans de començar a entrar les dades, cal tenir sempre en compte unes premisses prèvies:

 1. Cal tenir en mà una còpia del document acreditatiu de la persona, que pot ser:
  • Persones de nacionalitat espanyola: DNI. Només excepcionalment s'acceptaran el carnet de conduir o el passaport. El DNI ha de ser vigent.
  • Persones estrangeres:
   • NIE si ha de signar un contracte de treball
   • Passaport
   • Excepcionalment, s'acceptarà el document d'identitat del país d'origen. Només seran vàlids si hi consta la signatura.
  • Resta de països:
   • NIE si ha de signar un contracte de treball
   • Passaport
 2. Cal cercar la persona en l'aplicació on es vol entrar les dades. En el cas que ja hi sigui, cal verificar-les.
 3. Si tot és correcte, no caldrà fer res. En el cas que hi hagi alguna divergència entre la informació ja introduïda a l'aplicació i la que consta en el document acreditatiu de la persona, caldrà que ens posem en contacte amb la unitat administrativa responsable com a font autoritativa i que sol·licitem la revisió d'aquestes dades personals.

Les unitats responsables com a font autoritativa són:

PTGAS

 • Servei responsable: Servei de PTGAS
 • Contacte: pas.rrhh@upf.edu

PDI: 

 • Servei responsable: Servei de PDI
 • Contacte: pdi.rrhh@upf.edu

Estudiant:

 • Servei responsable:
  • Secretaria de la Facultat corresponent
  • Secretaria del Departament corresponent
  • Accions Acadèmiques Especials
  • Oficina de Mobilitat i Acollida

 

 • Pel que fa a les dades que han estat introduïdes en els mòduls d'autoservei, cal que hi hagi sempre una validació, per part de l'administració, de les dades que ha introduït l'usuari, d'acord amb aquest protocol.
 • Cal entrar les dades seguint fidelment el document acreditatiu.