Protocol d'entrada de dades de caràcter personal: Com entrem les dades?

Com entrem les dades?

Per a persones de nacionalitat espanyola:

 • Entrarem el número de DNI sense punts ni guions ni espais en blanc entremig i amb la lletra del NIF en majúscula i tot seguit. Ex.: DNI: 11222333A
 • És obligatori entrar el nom i els dos cognoms:
  • En la llengua que consta al DNI
  • Cal introduir tant els noms com els cognoms sempre en majúscules
  • Pel que fa als accents, s'han d'entrar com constin en el document
  • Els mots y, i, de, del, de la, etc. entre el nom i els cognoms, s'han d'escriure com constin en el DNI
 • Pel que fa a la data de naixement: amb format dd/mm/aaaa, tal com indiqui el DNI

Per a persones de nacionalitat estrangera:

 •  Entrarem el número del document acreditatiu sense punts ni guions ni espais en blanc entremig i amb totes les lletres i números que hi constin seguits. Ex.: NIE: X0107163Y
 • És obligatori entrar:
  • El nom sencer (tant si és simple com compost)
  • El cognom o els cognoms. Pel que fa al nombre i/o ordre dels cognoms, cal tenir en compte els següents criteris:
   • Les persones de països de parla hispànica tenen dos cognoms. Cal introduir la informació en els dos camps.
   • En les persones de països de llengua anglesa, Portugal i el Brasil, el primer cognom és l'última partícula. Tota la primera part, l'entrarem com a nom.
    • Ex: JOHN FITZGERALD KENNEDY
     • Nom: JOHN FITZGERALD
     • Alias: JOHN (opcional)
     • Cognom1: KENNEDY
     • Cognom2: <blanc>
   • Les persones de nacionalitat xinesa: El primer element és el primer cognom, la resta és el nom. Pot ser que continguin un nom de pila no xinès en primer lloc: en aquest cas, el nom de pila cal entrar-lo en el camp del nom.
    •  Ex: CHIANG KAI-SHEK
     • Nom: KAI-SHEK
     • Alies: KAI-SHEK (opcional)
     • Cognom1:CHIANG
     • Cognom2: <blanc> 
   • La resta de països del món tenen un sol cognom. Cal deixar el camp del segon cognom en blanc.
    • Ex: ROBERTO DI LUCCA BIFARRO
     • Nom: ROBERTO
     • Alias: ROBERTO (opcional)
     • Cognom1: DI LUCCA BIFARRO
     • Cognom2: <blanc>
 • El cognom o els cognoms s'han d'introduir:
  • Tal com constin al document
  • Cal introduir tant els noms com els cognoms sempre en majúscules
  • Pel que fa als accents s'han d'entrar com constin en el document
  • Els mots y, i, de, del, de la, da, von, van, etc. entre el nom i els cognoms, s'han d'escriure com constin en el document
  • Pel que fa a la data de naixement: amb format dd/mm/aaaa, tal com indiqui el document