Dreceres de teclat: Treballant amb text

Selecció de text

Pots seleccionar un conjunt de paraules, frases o paràgrafs per realitzar accions comunes:

 • aplicar format (posar negreta, itàlica, subratllat, color...)
 • moure text (també s'aplica a imatges dins de documents)
 • eliminar text (també s'aplica a imatges dins de documents)

Com podem realitzar-ho?

En un ordinador amb Windows o Linux:
 • ⇧ (majúscules) + tecles de direcció: selecciona el text caràcter per caràcter (← / →) o línia a línia (↑ / ↓).
 • Ctrl + ⇧  + (← / →): selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al final/principi de la paraula anterior/següent.
 • Ctrl + ⇧  + (↑ / ↓): selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al principi/final del paràgraf.
 •   + inici: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al principi de la línia.
 •   + fi: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al final de la línia.
 • Ctrl + ⇧  + inici: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al primer caràcter del document.
 • Ctrl + ⇧  + fi: selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al darrer caràcter del document.
 • Ctrl + e: selecciona tot el contingut del document (també podem trobar la combinació ctrl + a)
En un ordinador amb Mac OS:
 • ⇧ (majúscules) + tecles de direcció: selecciona el text caràcter per caràcter (← / →) o línia a línia (↑ / ↓).
 • Opció + ⇧  + (← / →): selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al final/principi de la paraula anterior/següent.
 • Opció + ⇧  + (↑ / ↓): selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al principi/final del paràgraf.
 • Command + ⇧ +  (← / →) : selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al principi de la línia.
 • Command + ⇧ + (↑ / ↓): selecciona el text des d'on es troba el cursor fins al primer/darrer caràcter del document.

Copiar i enganxar

Copiar és l'acció de guardar en un espai de la memòria de l'ordinador (anomenat porta-retalls) un text, imatge o arxiu prèviament seleccionat.

Enganxar és l'acció que permet recuperar del porta-retalls allò que s'ha copiat prèviament.

Retallar és l'acció de guardar al porta-retalls un text, imatge o arxiu prèviament seleccionat, eliminant l'original, en oposició a copiar que manté l'original inalterable.


Com podem realitzar-ho?

En un ordinador amb Windows o Linux:
 • Ctrl + C: Copiar
 • Ctrl + X: Retallar
 • Ctrl + V: Enganxar
En un ordinador amb Mac OS:
 • Command + C: Copiar
 • Command + X: Retallar
 • Command + V: Enganxar

Enganxar sense format

Enganxar sense format permet realizat l'acció d'enganxar un text, prèviament seleccionat i copiat, adaptant l'estil del text al contingut que l'envolta.

 Molts editors de text (Microsoft Word, LibreOffice Writter...) afegeixen format al text, fins i tot quan no l'apliquem directament nosaltres. Per l'edició de pàgines web és una funció molt interessant si habitualment treballes en un document i després trasllades el contingut a l'editor web, així no arrossegaràs codi ocult que després pot tenir un comportament no esperat.


Com podem realitzar-ho?

En un ordinador amb Windows o Linux:
 • Ctrl +⇧+ V: Enganxar sense format
En un ordinador amb Mac OS:
 • Command + ⇧+ Opció + V: Enganxar sense format