Dreceres de teclat: Accions de navegadors

Treballar amb pestanyes

Una pestanya en un navegador d'internet, permet treballar amb diferents pàgines web dins del mateix programa. Això possibilita la consulta de diferents llocs sense haver de canviar de finestra, facilitant i agilitzant l'accés a aquests llocs.


Com realitzar-ho?

Amb ordinadors amb Windows o Linux
 • Ctrl + T: obrir una nova pestanya
 • Ctrl + W: tancar la pestanya activa
 • Ctrl + Tab: canviar a la pestanya a la dreta de la pestanya activa.
 • Ctrl + + Tab: canviar a la pestanya a l'esquerra de la pestanya activa.
 • Ctrl + ⇧ + T: tornar a obrir la darrera pestanya tancada.
Amb ordinador amb Mac OS
 • Command + T: obrir una nova pestanya
 • Command + W: tancar la pestanya activa
 • Command + Opció + (← / →): moure's entre les diferens pestanyes obertes.
 • Command + Z: tornar a obrir la darrera pestanya tancada (navegador Safari).
 • Command + ⇧ + T: tornar a obrir la darrera pestanya tancada (navegador Chrome).

Finestres

Una nova finestra del navegador pot ser útil per separar continguts ben diferenciats o bé per treballar-ne en paral·lel. Per exemple, amb una finestra podem consultar un seguit de pàgines web relaccionades amb la tasca que estem realitzant en el moment, i en una altra finestra, estem redactant un correu eletrònic. També podem tenir una finestra amb un document de Google Docs que hem d'analitzar i una segona finestra amb un document on anem registrant els nostres comentaris sobre el primer.


Com realitzar-ho?

En ordinadors amb Windows o Linux
 • Ctrl + N: obrir una nova finestra.
 • Ctrl + ⇧ + N: obrir una finestra de navegació privada (navegador Chrome).
 • Alt + F4: tancar la finestra activa.
En ordinadors amb Mac OS
 • Command + N: obrir una nova finestra.
 • Command + ⇧ + N: obrir una finestra de navegació privada (navegadors Chrome i Safari).
 • Opció + Command + W: tancar una finestra.