Dreceres de teclat: Descripció

Què són les dreceres de teclat?

Una drecera de teclat és una combinació de tecles que, pressionades simultàniament, permet realitzar una tasca. Es fa servir per automatizar aquelles accions que es realitzen de manera freqüent (copiar i enganxar, desfer la darrera acció, tancar una finestra...). Cada sistema operatiu ofereix unes combinacions i és habitual que cada usuari se'n pugui crear nous accessos personalitzats.

L'objectiu d'aquesta guia és mostrar aquells accessos directes més habituals als diferents sistemes operatius.

Consideracions sobre les combinacions de tecles i els teclats

Els accessos directes de teclat són funcions que proporcionen els sistemes operatius. Això vol dir que les combinacions presentades en aquesta guia, funcionaran en el sistema operatiu indicant independentment del teu teclat i la ubicació de les tecles.

Per indicar com realitzar les accions, en aquesta guia ens ajudem d'un teclat estàndar per ordinadors que tenen instal·lat Windows i un altre per ordinadors que tenen instal·lat MacOS.

Al mercat existeixen moltes configuracions de teclats i potser el teu no és exactament igual al que mostrem a la guia. En molts cassos la ubicació de les tecles necessàries per a realitzar les accions és la mateixa en les diferents configuracions. 

Si un cop provada la combinació indicada no et funciona, hauràs de consultar el manual del teu teclat per saber quina tecla es correspon amb les tecles indicades.

 És rellevant indicar que si tens un ordinador Apple, però fas servir un teclat fabricat pels ordinadors amb Windows, hi ha una correspondència entre les tecles especials. 
- La tecla amb el Logotip de Windows (logotip antic windowso logotip nou windows) substitueix la tecla Command.
- La tecla ALT substitueix la tecla Opció.

Tecles que intervenen

Els teclats estàndars habitualment presenten una disposició de les tecles molt similar entre ells però poden diferir en alguns cassos. A més, els diferents fabricants poden incorporar més tecles (per afegir funcionalitats avançades) o canviar-ne els símbols d'alguna de les tecles especials.

El que farem servir com a exemple en aquesta guia és el teclat amb disposició QWERTY i amb els símbols més usats, que són els teclats que es fan servir a la Universitat. 

A continuació, pots veure el teclat que fem servir per explicar les dreceres dels ordinadors amb Windows o Linux. Requadrem en color vermell les tecles especials:

tecles especials windows

 1. Tab (o tabulador).
 2. Majúscules (o shift). A la guia representada pel símbol ⇧.
 3. Ctrl (o Control).
 4. Windows.
 5. Alt
 6. Fletxes de direcció.

En un teclat d'Apple, pensat per ordinadors amb Mac OS, resaltem aquestes tecles especials:

tecles Apple

 1. Tab (o tabulador).
 2. Majúscules (o shift). A la guia representada pel símbol ⇧.
 3. Control.
 4. Opció (o alt).
 5. Command.
 6. Fletxes de direcció.