Compres d'equipament i de programari: Marc legal

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ofereix un servei especialitzat per aconseguir estalviar i millorar la gestió en l’adquisició de béns i serveis a través de la participació i col·laboració d’universitats i entitats del seu entorn.

La Universitat Pompeu Fabra està adherida als acords marc següents:

19/19: 1a contractació basada de l'acord marc d'homologació de proveïdors d'equips de lloc de treball

Aquest acord marc homologa proveïdors per al subministrament de PC de sobretaula, portàtils i portàtils lleugers. També s'ofereixen opcions de millora dels equips i de prestació de serveis. 


19/05: Acord marc d'homologació de proveïdors d'equips amb sistema operatiu IOS o MacOS, portàtils ultralleugers, tàctils, convertibles, de tauletes, portàtils gamming, Mini PC, NAS sobretaula, discs durs externs i serveis associats, per a les entitats que participen a l'acord marc.

Aquest acord marc homologa proveïdors per al subministrament d'equips amb sistema operatiu IOS o MacOS, portàtils ultralleugers, tàctils, convertibles, de tauletes, portàtils gamming, Mini PC, NAS sobretaula i discs durs externs. També s'ofereixen opcions de millora dels equips i de prestació de serveis.


22/18: Sistema Dinàmic d'Adquisició pel subministrament de programari i els serveis associats que l'acompanyen per a les entitats que integren el grup de compra.

Aquest Sistema Dinàmic d'Adquisició homologa proveïdors per al subministrament de programaris classificats en tres categories:

  • Categoria 1: Subministrament de programari per a la productivitat, comunicació, col·laboració i gestió de continguts digitals.
  • Categoria 2: Subministrament de programari per a la gestió de la infraestructura TIC, seguretat informàtica i el desenvolupament de programari.
  • Categoria 3: Subministrament de programari per als processos associats a les activitats de docència, recerca i administració a les universitats i centres de recerca.

16/31: Acord Marc per a l'homologació d'empreses per al subministrament d'equips audiovisuals i per a la prestació dels serveis associats a determinats equips o esdeveniments, de les entitats adherides al grup de compra.


Aquest acord marc permet a les entitats participants proveir-se a preus màxims fixats d'equips d'aules, d'enregistrament i de gravació. Les empreses homologades presten també serveis associats a determinats equips o esdeveniments que ho requereixin.