Compres de material informàtic i audiovisual: Descripció

El Servei d'Informàtica gestiona l'adquisició de tot el programari i tot el maquinari que et calgui. T'oferim un servei centralitzat de compres que:

  • proporciona assessorament tècnic a l'hora d'adquirir qualsevol tipus de material informàtic i audiovisual
  • s'ocupa de la petició de pressupostos i de les comandes de compra
  • gestiona totes les operacions amb els proveïdors