Compres d'equipament i programari: Descripció

AVÍS IMPORTANT

Situació actual dels terminis de lliurament

Et comuniquem que actualment el lliurament d’equipament informàtic i audiovisual per part dels proveïdors homologats als diferents acords marcs del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) està patint una alta demora.

Els proveïdors ens han informat que aquest fet està produït per la situació actual de la pandèmia que ha incrementat la demanda mundial i per la manca d'un mineral per fabricar certs components. 

Des del Servei d'Informàtica estem treballant per minimitzar aquest impacte i oferir alternatives al mateix preu, sempre que és possible.

Si tens qualsevol consulta en relació a una compra que vulguis fer o que estigui en curs, contacta amb el Servei d'Informàtica mitjançant el CAU.

El Servei d’Informàtica gestiona l’adquisició de tot el maquinari i programari que et calgui. T’oferim un servei centralitzat de compres que presenta entre d’altres avantatges:

 • Assessorament tècnic
 • Petició de pressupostos
 • Tramitació de les comandes
 • Gestió amb els proveïdors
 • Instal·lació i configuració
 • Gestió postvenda (garantia, reparacions, …)
 • Inventari

La Universitat està adherida a diferents Acords Marcs que desenvolupen les universitats catalanes mitjançant el CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya). Aquesta adhesió ens aporta:

 • Expertesa: l’agrupació amb d’altres institucions permet compartir coneixement i experiències.
 • Tramitació més àgil: la compra de forma integrada, disminueix la càrrega administrativa de les institucions participants simplificant el procés contractual.
 • Preus més avantatjosos: la demanda agregada genera economies d’escala que condueixen a ofertes més atractives per part dels proveïdors.
 • Augment del poder de compra: l’acció conjunta permet un major nivell d’interlocució davant dels proveïdors, reguladors i altres agents. A més, facilita la col·laboració amb altres compradors públics.
 • Seguretat jurídica: la licitació sota un acord marc o una compra centralitzada tramitada pel CSUC proporciona una cobertura legal.