Compres d'equipament i de programari: Descripció

El Servei d’Informàtica gestiona l’adquisició de tot el maquinari i programari que et calgui. T’oferim un servei centralitzat de compres que presenta entre d’altres avantatges:

 • Assessorament tècnic
 • Petició de pressupostos
 • Tramitació de les comandes
 • Gestió amb els proveïdors
 • Instal·lació i configuració
 • Gestió postvenda (garantia, reparacions, …)
 • Inventari

La Universitat està adherida a diferents Acords Marc (AM) i Sistema Dinàmic d'Adquisició  (SDA) que desenvolupen les universitats catalanes mitjançant el CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya). Aquestes adhesions ens aporten:

 • Expertesa: l’agrupació amb d’altres institucions permet compartir coneixement i experiències.
 • Tramitació més àgil: la compra de forma integrada, disminueix la càrrega administrativa de les institucions participants simplificant el procés contractual.
 • Preus més avantatjosos: la demanda agregada genera economies d’escala que condueixen a ofertes més atractives per part dels proveïdors.
 • Augment del poder de compra: l’acció conjunta permet un major nivell d’interlocució davant dels proveïdors, reguladors i altres agents. A més, facilita la col·laboració amb altres compradors públics.
 • Seguretat jurídica: la licitació sota un acord marc o una compra centralitzada tramitada pel CSUC proporciona una cobertura legal.