Ciència oberta: Principis i beneficis

Què és la ciència oberta?

La ciència oberta és un canvi de model en la manera de fer ciència. Implica una visió més oberta en totes les fases del procés científic. La recerca ha de ser:

 • Lliure i gratuïta: els resultats de les investigacions (publicacions i dades) han d'estar disponibles de manera pública i gratuïta perquè siguin reutilitzables.
 • Col·laborativa: els reptes científics s'han de resoldre col·lectivament gràcies a les possibilitats de comunicació que ofereixen les noves tecnologies.
 • Reproduïble: tant les dades de recerca com els mètodes.
Implica un canvi estructural de tots els agents involucrats: el personal investigador, les agències finançadores, les universitats i la ciutadania.

Els principis de la ciència oberta

La ciència oberta a la UPF

L'accés obert (Open Access) promou la difusió de les publicacions científiques a Internet de forma gratuïta, lliure i permanent. Permet que qualsevol persona d'arreu del món pugui accedir-hi sense restriccions. És un requeriment dels ajuts a la recerca (Horizon 2020, Horizon Europe, Plan Estatal, entre altres).

Per ampliar aquest tema, consulta:

Publicar les dades de recerca en obert permet garantir-ne l'accés de forma lliure i universal. Les dades poden ser estadístiques, resultats d'experiments, mesures, observacions, enquestes o entrevistes, entre d'altres.

Els ajuts de recerca demanen que les dades es gestionin de manera FAIR, les dades i metadades han de ser recuperables, accessibles i reutilitzables per l'ésser humà i les màquines.

 

Infografia FAIR DATA, Kevin Doubleday (2020)

Les dades han de ser:

 • Findable: fàcilment localitzables, acompanyades de metadades que les identifiquen, descriuen i permeten trobar-les.
 • Accessible: recuperables mitjançant protocols estandarditzats de comunicació i les seves metadades han de persistir encara que les dades deixin d’estar disponibles.
 • Interoperable: presentades de manera que es puguin compartir gràcies a l'ús d'estàndards.
 • Reusable: coneguda la seva procedència i condicions d'ús per permetre'n la seva reutilització.

Per ampliar aquest tema, consulta:

El procés de validació de treballs acadèmics, a través de la revisió per parells, es fa de manera més oberta i transparent. 

 • Identitats obertes: els noms dels autors i revisors són coneguts des del principi.
 • Informes oberts: els informes de revisió es publiquen juntament amb l'article.
 • Participació oberta: la comunitat en general -i no només els revisors - poden contribuir al procés de revisió.

Per ampliar aquest tema, consulta:

El programari de codi obert es desenvolupa de manera descentralitzada i col·laborativa. Es distribueix amb llicències obertes que permeten que tothom pot consultar, modificar i distribuir-lo.

Per ampliar aquest tema, consulta:

Avalua la recerca i els investigadors en funció dels seus mèrits i rendiment intrínsecs més que no pas per les mètriques tradicionals, promovent una valoració més qualitativa.

Per ampliar aquest tema, consulta:

La ciència ciutadana permet que la ciutadania participi en totes les fases de la recerca: en el disseny del projecte, la recollida de dades i la seva posterior anàlisi.

Per ampliar aquest tema, consulta:

Els Recursos Educatius Oberts (REO) -Open Educational Resources (OER) en anglès- són materials d'ensenyament, aprenentatge i investigació en qualsevol suport, digital o d'un altre tipus, que siguin de domini públic o publicats amb una llicència oberta que permeti l'accés gratuït a aquests, així com el seu ús, adaptació i redistribució per altres sense cap restricció o amb restriccions limitades.

Per ampliar aquest tema, consulta:

Són una metodologia de recerca oberta que permeten als investigadors organitzar i emmagatzemar els seus registres de recerca de laboratori (procediments experimentals, protocols, plans, notes, dades) i oferir-los en línia de manera oberta, possibilitant així la seva reutilització i redistribució.

Per ampliar aquest tema, consulta:

És important definir els drets d'explotació de les obres. Es recomana l'ús de llicències obertes com les llicències Creative Commons i les GPL, entre d’altres.

Per ampliar aquest tema, consulta:

Els beneficis de la ciència oberta

 • Incrementa la rapidesa en la difusió dels resultats  més visibilitat.
 • Augmenta l'ús i l'impacte de la recerca  més citacions, més oportunitats de finançament.
 • Permet la creació de nou coneixement científic de forma més ràpida estalvi de temps.
 • Assegura l'accés a les dades a curt i llarg termini  facilita les recerques posteriors.
 • Promou el rigor i la qualitat de la investigació  més transparència.
 • Aconsegueix una ciència col·laborativa i responsable implicació de la ciutadania

Per saber-ne més

Tens dubtes?