Certificats digitals: Com signar un document amb certificat digital

L'eina principal de tramitació electrònica de la UPF és la PAE (Plataforma d'Administració Electrònica) des d'on es tramiten els expedients electrònics, inclosa la signatura dels documents que en formen part, a través del Portafirmes (pots consultar el manual PAE per a més informació).

T'expliquem com pots signar un document en format PDF des del programa gratuit Adobe Reader, però també podràs fer servir l'eina Autofirma per signar qualsevol altre format de document.

 Hi pot haver situacions en les que no es pugui o no s'hagi d'utilitzar la PAE (per exemple si volem signar un document personal).