Certificats digitals: Descarregar, instal·lar i exportar un certificat

Per fer servir el teu ordinador en l'administració electrònica és necessari dur a terme una sèrie de configuracions i instal·lacions. És un procés que requereix d'una sèrie de passos i cal parar atenció per deixar el sistema preparat però un cop fet, trobaràs que és força senzill realitzar tràmits amb el teu certificat digital.

Tot seguit t'explicarem com fer servir els certificats que la UPF expedeix: