Certificats digitals: Què són i com obtenir-los a la UPF

Un certificat digital és un document electrònic identificatiu, signat per un prestador de serveis de certificació, que garanteix a terceres persones la identitat del titular del certificat, les seves autoritzacions (en forma de rols o permisos), la seva capacitat per realitzar un determinat acte, per representar una altra persona física o jurídica, etc.

Principalment té dues funcions:

  • Identificar-se de forma segura per realitzar tràmits per Internet amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents plataformes i aplicacions.
  • Signar documents electrònics amb validesa legal. Els compromisos adquirits a través de les declaracions i manifestacions de voluntat de la persona titular s’equiparen a les que es presenten amb signatura manuscrita en oficines presencials.

La majoria de tràmits electrònics de la UPF no demanen certificat electrònic però si has de fer algun tràmit extern amb certificat, o el vols fer servir en un dels tràmits de la UPF, necessitaràs disposar-ne d'un.

A la web de la Identitat Digital de la UPF hi trobaràs explicació sobre quins tràmits necessiten de certificat digital i quins no.

En aquesta guia t'explicarem com pots fer servir al teu ordinador els certificats digitals emesos per la Universitat.

Com obtenir els certificats emesos per la UPF

La UPF funciona com entitat de registre i permet expedir alguns certificats. Consulta tot seguit com aconseguir cadasun d'ells: