Avaluar i acreditar la publicació científica: Índex h (de Hirsch)

ca | es | en

Què és?

L’Índex h de Hirsch h-index és un sistema de mesura que permet detectar als investigadors més destacats dins una àrea de coneixement. Es basa en el conjunt dels treballs més citats d'un investigador i en el nombre de citacions de cadascun d’aquests treballs. Va ser proposat per Jorge Hirsch de la Universitat de California l'any 2005.

  • Un investigador té un índex h de X quan X dels seus documents han rebut al menys X citacions cadascun. Exemple: un investigador té un índex h de 25 quan 25 dels seus documents han rebut, com a mínim, 25 citacions cadascun.
  • Es pot consultar a través de les base de dades Web of Science, Scopus i Google Scholar.
  • En cas de presentar-se a convocatòries cal posar la darrera data en que s'ha consultat l'índex h a les diferents bases de dades, ja que les citacions varien i en consequència també l'índex h.

Índex H de Scopus

Índex H del Web of Science

Índex H de Google Scholar