Xarxa sense fils: Accés a la xarxa sense fils des de la UPF

Accés a la xarxa sense fils des de la UPF

La xarxa sense fils de la Universitat proporciona dos mètodes d'accés. Cada mètode s'identifica per un identificador publicat mitjançant la infraestructura sense fils o SSID (Service Set IDentifier)

SSID eduroam: 

  • accés recomanat per a la comunitat acadèmica
  • cal disposar d'identificador a Campus Global
  • permet l'accés Wifi des d'altres institucions adherides a eduroam
Com accedir-hi: s'utilitzen les credencials d'accés a Campus Global afegint @upf.edu en el codi d'usuari. Per exemple: u1234@upf.edu / contrasenya.

SSID guest@upf:

  • accés de 'cortesia' per a visitants, congressistes i persones que visiten la la UPF de manera temporal i han estat autoritzats prèviament
  • per motius de seguretat l'accés està limitat als serveis http/https en els ports habituals (80 i 443) i per permetre al visitant accedir a la seva institució mitjançant VPN
  • pots configurar la xarxa seguint les indicacions de la guia Xarxa sense fils per convidats