e-Repositori: el repositori digital de la UPF: Continguts

Pàgina d'ajuda del repositori institucional de la UPF

Comunitats i col·leccions

Logo e-Repositori

El contingut està organitzat en comunitats i col·leccions en funció de la la tipologia, orígen i objecte dels documents:


 • Continguts institucionals 
  Documentació institucional i/o administrativa de la UPF a la qual es vulgui donar difusió com memòries, informes, discursos, conferències, etc.
   
 • Dades primàries de recerca
  Dades primàries de recerca i els instruments d'anàlisi i explotació d'aquestes dades. 
   
 • Docència 
  Materials docents, exàmens i informes sobre docència produïts pel professorat i personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la UPF. Aquests materials també es troben disponibles a MDX (Materials Docents en Xarxa - repositori cooperatiu CBUC). 
   
 • Recerca: articles, congressos, llibres 
  Documents de recerca de la UPF, en accés obert, com ara articles de revista, llibres, comunicacions, ponències o posters a jornades i congressos, etc. Aquests i materials d'altres institucions estan disponibles a Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya). 
   
 • Recerca: tesis 
  Tesis doctorals llegides a la UPF, en format digital en accés obert. Aquestes tesis estan també disponibles aTDX (Tesis Doctorals en Xarxa).
   
 • Recerca: working papers, informes, etc. 
  Documents de recerca de la UPF, en accés obert, com ara working papers, informes de recerca, memòries tècniques, etc. Aquests i materials d'altres institucions estan disponibles a Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya).
   
 • Revistes científiques 
  Consulta, en accés obert, dels articles a text complet de les revistes científiques publicades per la UPF o amb la seva col·laboració. Revistes també disponibles a  RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)
   
 • Treballs d'estudiants
  Treballs de fi de grau, de màster o d'alguna assignatura, realitzats per estudiants de la UPF. Aquests materials, a excepció dels treballs de batxillerat, estan disponibles a Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya), on també poden consultar-se documents i treballs d'altres institucions.
   
 • Vida universitària 
  Documents i materials audiovisuals resultat de les activitats socioacadèmiques i de participació dels estudiants de la UPF (revistes d’estudiants, actes i activitats socials, etc.)