Bitbucket: repositori de codi: 2. Treballar amb la línia de comandes

Més manuals

ca | es | en

Treballar amb la línia de comandes

La línia de comandes de Bitbucket ofereix múltiples funcionalitats i és molt potent si estem familiaritzats amb la línia de comandes de Linux. Aquí pots veure algunes comandes bàsiques: 

 

Configurar el teu nom i l’adreça de correu per fer els commits

git config --global user.name "Sam Smith"


git config --global user.email sam@example.com

Crear un repositori local nou git init
Crear una còpia d’un repositori local git clone /path/to/repository
Crear una còpia d’un repositori des d’un servidor remot git clone username@host:/path/to/repository
 Afegir un o més fitxers git add <filename>
git add *
Fer un commit dels canvis   git commit -m "Commit message"
Fer un commit als fitxers que hagis afegit (amb git add) i també de tots els fitxers que hagis canviat des d’aleshores  git commit -a
Pujar els canvis a la branca màster git push origin master
Llistar els fitxers que s'han canviat i els que encara s'han d'afegir o fer un commit git status
Si no has connectat el teu repositori a un servidor remot, afegeix el servidor per poder pujar-ho git remote add origin <server>
Llistar tots els repositoris remots configurats actualment git remote -v
Crear una branca nova git checkout -b <branchname>
Canviar d’una branca a una altra. git checkout <branchname>
Llistar totes les branques del vostre repositori i indicar a la branca que està git branch
Eliminar una branca  git branch -d <branchname>
Pujar la branca al repositori remot git push origin <branchname>
Pujar totes les branques al repositori remot git push --all origin
Suprimeix una branca del repositori remot git push origin :<branchname>
Obtenir i fusionar els canvis del teu servidor remot al teu directori de treball git pull
Fusionar una branca amb la branca que estàs utilitzant

git merge <branchname>

Mostrar tots els conflictes de combinació git diff

Mostrar els conflictes contra el fitxer base

git diff --base <filename>

Previsualitzar els canvis, abans de combinar

git diff <sourcebranch> <targetbranch>

Després de resoldre els conflictes manualment, marcar el fitxer canviat

git add <filename>

Etiquetar per marcar canvis significatius

Per obtenir la ID

git tag 1.0.0 <commitID>

git log

Pujar totes les etiquetes al repositori remot git push --tags origin
Desfer canvis locals git checkout -- <filename>
git fetch origin
git reset --hard origin/master
Buscar directori de treball git grep " "