Avid Instinct: creació d'un story i transfer a emissió: Videotutorials