Avid Instinct: creació d'un story i transfer a emissió: Descripció

Descripció

Programa d'edició de vídeo per a periodistes que permet crear una peça informativa de manera integrada en el sistema INews i dins l'escaleta de treball.

Aquesta aplicació la pots trobar a l'espai de News TV a l'Àrea Tallers del Campus del Poblenou.