Préstec de documents: Què passa si...

Recorda que ets responsable dels documents que treus en préstec. Per això: 
  • Tens el deure de retornar els documents quan finalitzi el període de préstec, llevat que tinguis autoritzada alguna renovació.
  • Si això no es compleix, i mentre duri el retard, no podràs treure cap altre document en préstec.

Retornes el document amb retard

  • 1 dia de penalització del servei per cada document i dia de retard

El dies de bloqueig s'apliquen per dies naturals.

En cas que se us apliqui un bloqueig per retard, pots consultar fins a quina data a través del catàleg i des de l'opció El meu compte.

No retornes el document

En cas que no es retornin els documents:

  • per pèrdua o robatori, o que es retornin malmesos: hauràs de restituir-los per altres exemplars de la mateixa edició
  • documents exhaurits: haràs de restituir-los per exemplars de característiques similars.

Fins que això no es compleixi, tampoc no podràs treure documents en préstec