Skip to Main Content

L'Arxiu INPUT: Col·lecció

ca | es | en

Contingut i abast

L'Arxiu INPUT és una cessió en dipòsit i es va crear el 1994 mitjançant el conveni entre la Universitat Pompeu Fabra i l'INPUT. Està format pels programes presentats a les diferents conferències anuals de l'INPUT, així com per la documentació associada a l'organització d'aquestes.

La col·lecció és completa a partir de l’any de la signatura del conveni. L’Arxiu no disposa de tots els programes de les edicions anteriors. Està dipositada a la Biblioteca/CRAI del Poblenou de la UPF i és una eina de referència adreçada a la comunitat de professionals de la televisió i del món acadèmic.

L’Arxiu inclou una base de dades que conté informació sobre els més de 4000 programes presentats des de 1978, any de la primera conferència de l'INPUT.

Arxiu documental Sergio Borelli i James Day

La Biblioteca de la UPF disposa també dels arxius documentals personals en els quals Sergio Borelli i James Day, membres fundadors de l'INPUT, guardaven documentació relacionada amb les diferents conferències i altra documentació administrativa derivada de la gestió d'aquestes.

Els arxius han arribat a la UPF gràcies a la donació de James Day i a la de la filla de Sergio Borelli, Caterina Borelli.

Qui ha cedit el fons: INPUT

L'INPUT és una organització internacional, sense ànim de lucre, conformada per creadors i emissors de programes de televisió pública, que destaquen per la seva qualitat i pel llenguatge i els formats innovadors.

Des del 1978, l’INPUT celebra una conferència anual en una ciutat diferent del món, on es presenten els millors programes televisius emesos el darrer any. Aquests programes són enviats, posteriorment, a l’Arxiu per preservar-los i posar-los a l’abast de la comunitat de professionals de la televisió i del món acadèmic. La Biblioteca de la UPF n’és la dipositària.

Miniput

Logo Miniput Barcelona

A partir de les conferències anuals de l'INPUT, es fan unes edicions reduïdes anomenades Mini-INPUT o the Best of INPUT a diferents ciutats del món .
A Barcelona, aquest esdeveniment s'anomena MINIPUT i es concentra en una llarga jornada d'un dia de programació non-stop i de debats, durant la qual es projecten una sèrie de programes de televisió corresponents a l'edició anual de l'INPUT.

Com consultar el fons

La col·lecció documental està dipositada i disponible per als estudiosos de la televisió, a la Biblioteca/CRAI del Poblenou. 

La base de dades és d’accés obert, però la visualització dels vídeos està restringida als ordinadors de la xarxa UPF.

Préstec de programes 

Per fer recerca o amb el propòsit d'organitzar esdeveniments com els Mini-INPUTs o els Best of Input, els membres del INPUT International Board & Assembly i els coordinadors nacionals de l'INPUT poden sol·licitar a la Biblioteca/CRAI del Poblenou el préstec dels programes dipositats a l'Arxiu. S'atendran les sol·licituds que estiguin autoritzades pel coordinador de l'Arxiu INPUT a la Universitat Pompeu Fabra. Condicions del préstec:

  • Durada del préstec: 30 dies
  • Nombre de documents que es poden tenir alhora en préstec: 20
  • Format: els programes s'enviaran en format DVD o en cinta VHS (si són anteriors a 2004).
  • No es podran atendre les sol·licituds d'aquells programes que estiguin en préstec, fins que aquests no es retornin a la Biblioteca.
  • Despeses: el sol·licitant s'haurà de fer càrrec de totes les despeses de tramesa.

Per difondre els programes més recents mostrats a INPUT s'organitzen mostres amb seleccions de programes de la darrera edició (Mini-INPUT) o de les tres darreres (Best of INPUT). Els organitzadors han de seguir les condicions de l'INPUT.

On som

Biblioteca/CRAI del Poblenou Roc Boronat, 138 - 08038 Barcelona 93 542 23 52 Com arribar-hiHorarisPlànol de l'edifici